#TrollTur2021

Se oppsummeringsvideoen fra turen her: