#TrollTur2020

Se oppsummeringsvideoen fra turen her: